Chính sách hoàn tiền

Trở về Thái Lan

- Để có đủ điều kiện để được trả lại, mặt hàng của bạn phải không được sử dụng và trong cùng điều kiện mà bạn đã nhận nó. Nó cũng phải có trong bao bì ban đầu.

- Cửa hàng có quyền từ chối trả lại hàng hoá mà không cần giải thích

Vận chuyển quốc tế

- Chúng tôi đảm bảo 100% vận chuyển quốc tế an toàn trước cửa nhà bạn

- Tất cả các bưu kiện quốc tế chúng tôi theo dõi sử dụng số theo dõi

- Trong trường hợp bị tịch thu tại hải quan, chúng tôi cung cấp hoàn trả miễn phí trong vòng vài tuần 3 kể từ thời điểm gửi lệnh mở trường hợp trả lại (bút 2 mỗi tháng)

- Cửa hàng có quyền từ chối trả lại hàng hoá mà không cần giải thích