Chuyển khoản ngân hàng địa phương

Chuyển khoản ngân hàng địa phương

Bạn có thể thanh toán đơn hàng trả trước tại bất kỳ chi nhánh nào của Ngân hàng Thái Lan. Nhân viên ngân hàng lịch sự và tốt bụng sẽ giúp bạn điều này, bạn cần cung cấp thông tin nhận được từ người quản lý của chúng tôi:

- Số thứ tự và số tiền thanh toán

- Tên ngân hàng

- Số tài khoản và tên người thụ hưởng

Lưu ý: sau khi thanh toán, vui lòng lưu biên lai của bạn để xác nhận thanh toánCác tài liệu trang web này có thể được sao chép sang các trang web khác trong mạng của chúng tôi "HGH Thái Lan" nhưng dựa trên bản quyền của chúng tôi
Bài viết trước Ứng dụng ngân hàng
Tiếp theo Tiền gửi ATM

Để lại một bình luận

Nhận xét phải được phê duyệt trước khi xuất hiện

* Phần bắt buộc